Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

kocielakocie
4556 aac7 500
Reposted fromejtytam ejtytam viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
I'm fine..
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
(6) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaspaczonko spaczonko
5603 3b1b 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaspaczonko spaczonko
5251 3f98 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaspaczonko spaczonko
kocielakocie

Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej jednej osoby.

Reposted fromgdybam gdybam viaspaczonko spaczonko
3407 391f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaspaczonko spaczonko
7997 51cd 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
7784 b323 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA SPRAWI, ŻE BĘDZIESZ MIAŁA MOKRE MAJTKI A NIE OCZY ;)
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
3755 3c78
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości? Samotność. W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— Monika Szwaja
Reposted fromstopme stopme viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Zbyt wiele razy w życiu odczułam czyjeś słowa jak uderzenie w brzuch. 
— już dość.
Reposted fromwerterowska werterowska viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
0681 f192 500
Reposted fromcorvax corvax viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
kocielakocie
"Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje".
— Simin Beckett - Wołanie grobu
kocielakocie
6803 09af
8579 2e68 500
Reposted fromirmelin irmelin viaspaczonko spaczonko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl