Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

kocielakocie
8023 6407
Reposted fromDoopamina Doopamina viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Najgorzej jest wtedy kiedy nie masz gdzie się podziać.  Gdy nie ma nikogo kto mógłby otrzeć łzy z twojego policzka wtedy kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Gdy wszedzie gdzie nie pójdziesz musisz zabrać ze sobą siebie i cały pakiet wyrzutòw sumienia.
— autodestrukcja
Reposted fromtereseek tereseek viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
gardem s/s 2014
kocielakocie
1765 0e37
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
7660 7b60 500
Reposted fromzajebela zajebela viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała w krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś kogoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są za tanie.
— -M
Reposted fromzabka zabka viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
0930 ad2e
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
    
skins meme : six friendships [5/6]: Tony x Maxxie
Reposted fromfandoms fandoms viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viaspaczonko spaczonko
4220 acb7
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
A kiedy ona cię kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia, czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczysz wszystko to samo, co ja.
— Edward Stachura
kocielakocie
1452 b162
Reposted fromfilmowy filmowy viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
0792 fa42
Jesus on incognito vacation
Reposted fromckisback ckisback viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Przecież jesteśmy poważnymi ludźmi. Trzeba było zdruzgotać się alkoholem. Poruchać. Zrzygać w żywopłot. Sukcesy się celebruje, zwłaszcza te zdobyte ciężką pracą
— Żulczyk
Reposted frompaasiak paasiak viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
0676 7bff 500
Reposted fromwombinka wombinka viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
kocielakocie
Im mocniej ktoś Cię ściska, tym bardziej za Tobą tęsknił.
— miłe uczucie :)
kocielakocie
2535 e296
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaspaczonko spaczonko
kocielakocie
4870 206f
Reposted fromimyours imyours viaspaczonko spaczonko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl